Svake godine se 27. rujna pod okriljem UNWTO-a (Svjetske turističke organizacije) diljem svijeta obilježava Svjetski dan turizma (World Tourism Day). Datum obilježavanja odabran je prema danu kada je usvojen Statut UNWTO-a 1970. godine, što predstavlja svojevrsnu prekretnicu u povijesti turizma u svijetu.

Svjetska turistička organizacija je agencija Ujedinjenih naroda, sa stožerom u Madridu, koja se bavi pitanjima vezanim za turizam. Globalno je tijelo koje se bavi sakupljanjem i usporedbom statističkih podataka vezanih za međunarodni turizam. Publikacijom podataka omogućuju usporedbe tijeka i rasta turizma na globalnoj razini. Članstvo UNWTO-a obuhvaća 156 država i preko 500 pridruženih članica koje predstavljaju privatni sektor, obrazovne institucije, turistička udruženja i lokalne turističke vlasti.

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilišta u Rijeci svake godine obilježava Svjetski dan turizma. Ove godine domaći i strani studenti fakulteta aktivno su sudjelovati u projektnoj aktivnosti pod nazivom „Ekonomski učinci turizma“. Cilj navedene aktivnosti je bio istražiti, analizirati i prezentirati ekonomske učinke turizma u odabranim zemljama Evrope, s posebnim naglaskom na ekonomske pokazatelje na koje turizam direktno i indirektno utječe.

Konačne rezultate istraživanja studenti su prezentirali putem postera koji su izloženi u zgradi fakulteta.

World tourism day 2018 Erasmusmu WS 2018

World tourism day 2018 posters exebition 2018