ERASMUS+ BILATERALNI UGOVORI

erasmus plus
 
Naziv institucije: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Croatia
Erasmus kod institucije: HR RIJEKA 01
Područje: poslovanje i administracija (eng. Business and Administration  - 041); putovanja, turizam i slobodno vrijeme (eng. Travel, tourism and leisure  - 1015)
 

LISTA PARTNERSKIH INSTITUCIJA   Erasmus+ Programme KA1– Mobility for learners and staff – Higher Education Student and Staff Mobility Inter-institutional agreement

 

 

CEEPUS MREŽE

ceepus
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu već dugi niz godina ostvaruje uspješnu razmjenu studenata i nastavnika u okviru CEEPUS mreže. Zemlje koje sudjeluju u Ceepus programu mobilnosti jesu: Albanija, Austrija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Češka, Mađarska, Makedonija, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Srbija.

FMTU je član dvije mreže:

 • „Amadeus" koordinator: WU- Vienna University of Economics and Business (Austrija),
 • „Education without frontiers" koordinator: University of Applied Sciences Burgenland (Austrija)
POPIS PARTNERSKIH INSTITUCIJA unutar mreža i kontakt Ceepus koordinatora

POPIS ZEMLJA ČLANICA, pojedinosti o Ceepus stipendijama po zemljama i kontakti Nacionalnih Ureda u zemljama članicama CEEPUS-a

Bilateralni ugovori

 • AHLEI (American Hotel & Lodging Educational Institute), Orlando, USA
 • Confucius Institute Hanban, China
 • Fakultet za biznis i turizam (FBT), Budva, Crna Gora
 • Gyeongju University, Gyeongju city, Republic of Korea,
 • RANEPA (Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration), Moscow, Russia
 • Singidunum Univeristy, Faculty of Touris and Hospitality Management, Belgrade, Serbia
 • Sveučilište u Mostaru, Fakultet prirodoslovno- matematičkih i odgojnih znanosti, Mostar, BIH
 • Sveučilište u Mostaru, Institut za turizam i okoliš, Mostar, BIH
 • Sveučilište u Sarajevu, Ekonomski fakultet, Sarajevo, BIH
 • The Faculty of Tourism and Hospitality, Ohrid, Macedonia
 • University of Kragujevac, Faculty of Hotel Management and Tourism in Vrnjačka Banja, Serbia
 • University of Ljubljana, Faculty of Economics, Ljubljanja, Slovenia
 • University of Primorska, Faculty of Management, Kopar, Slovenia
 • University of Primorska, Faculty of Tourism Studies – Turistica, Portorož, Slovenia
 • University of Trieste, Faculty Of Economics, Trieste, Italy
 • University of Udine, DICA (Il Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura), Udine, Italy
 • WU (Vienna University of Economics and Business), Vienna, Austria