Kontakti

dr. sc. Tea Baldigara, redovita profesorica

tea_baldigara
e-mail: teab@fthm.hr
Tel: +385 51 294-684
Kabinet: 308

 

  Životopis     crosbi    Google Scholar
 
KONZULTACIJE
Opatija
Ponedjeljak: 11:00 – 13:00
Utorak: 15:00 – 17:00

Zabok

 

 

 
KOLEGIJI NA KOJIMA SUDJELUJE
Preddiplomski sveučilišni studij
  • Metode poslovnog odlučivanja u turizmu
Diplomski sveučilišni studij
  • Primijenjena ekonometrija
  • Statistička kontrola procesa
Poslijediplomski doktorski studij "Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu"
  • Kvantitativne metode u poslovnoj ekonomiji