Kontakti

dr. sc. Kristina Črnjar, izvanredna profesorica

kristina_crnjar
e-mail: kcrnjar@fthm.hr
Tel: +385 51 294-503
Kabinet: 201

 

  Životopis   crosbi    Google Scholar
 
KONZULTACIJE

Opatija

Utorak, 10:30 - 12:30
Srijeda, 16:30-18:30
 

Zabok

26.10., 23.11., 21.12., 25.1.2019.
11:15-12:00

 

KOLEGIJI NA KOJIMA SUDJELUJE

 

Preddiplomski sveučilišni studij

  • Menadžment ciljeva i vremena
  • Menadžment ljudskog kapitala
  • Menadžment znanja
  • Poduzetništvo i menadžment usluga
  • Management of Human Capital (Erasmus)
  • Time and Objectives Management (Erasmus)

Poslijediplomski doktorski studij "Menadžment održivog razvoja"

  • Upravljanje znanjem u funkciji održivog razvoja