Kontakti

Ema Petaković, mag. oec. - asistentica

emapetakovic
e-mail: ema.petakovic@fthm.hr
Tel: +385 51 294-712
Kabinet: 108

 

  Životopis     crosbi    Google Scholar
 
KONZULTACIJE

Opatija

Ponedjeljak 10:00 - 12:00

Srijeda 15:00 - 17:00

Zabok

 26.02 i 11.03.2020. u 13:00 (knjižnica)

KOLEGIJI NA KOJIMA SUDJELUJE
Preddiplomski sveučilišni studij
  • Integrirani sustavi upravljanja
  • Menadžment kvalitete
  • Menadžment kvalitete u turizmu
  • Menadžment kvalitete u hotelijerstvu