Kontakti

Danijela Muždeka, mag. oec.

danijelamuzdeka
e-mail: dekanat@fthm.hr
Tel: +385 51 294-706 Fax: +385 51 291-965
Kabinet: Ured dekanice

 Tajnica dekanice

Radno vrijeme: radnim danom 07:30-15:30 sati

Lokacija: Ured dekana