Kontakti

Maja Juračić, dipl.iur.

no_photo
e-mail: maja.juracic@fthm.hr
Tel: +385 51 689-310
Kabinet: Tajništvo

Tajnica Fakulteta

Lokacija: Tajništvo