Dragi korisnici,

omogućen vam je pristup na UNWTO (agencija Ujedinjenih naroda Svjetske turističke organizacije) E-Library.

E-Library je online usluga UNWTO-a koja obuhvaća sadržaje iz turizma i drugih srodnih područja. Područja pokrivaju teme od ekoturizma i održivog razvoja, turističkih statistika, istraživanja tržišta, inovacija i novih tehnologija. E-Library sadrži knjige, časopise i statistička izvješća po zemljama i indikatorima.

Pristup vam je moguć s fakultetskih računala.