Struktura korisnika: studenti, nastavnici, stručnjaci iz područja turizma i hotelske industrije.

Fond: 31 304 jedinica knjižnične građe - 24 000 svezaka knjiga,  6 560  sveščića časopisa, 478 primjeraka ocjenskih radova (magistarski i doktorski radovi) i 266 primjeraka elektroničke građe (CD, DVD)

Struktura fonda: Najveći i najznačjniji dio fonda čine publikacija iz podučja turizma i ugostiteljstva, ali posjedujemo literaturu iz svih područja ekonomije, naročito menadžmenta. Osim ekonomije posjedujemo  i građu iz svih ostalih područja koja se izučavaju na fakultetu: geografija, informacijska tehnologija, matematika, statistika, tehnologija i higijena prehrane, ekologija, strani jezici, pravo, politika, psihologija, sociologija, filozofija, povijest i povijest umjetnosti.

Nabavna politika: Nabavljamo svu obveznu i dopunsku literaturu za kolegije koji se predaju na Fakultetu. Kupujemo i literaturu potrebnu za pisanje seminarskih, završnih, diplomskih, doktorskih i drugih radova, a također i sve vrste publikacija potrebne za znanstveni i nastavni rad nastavnika

Specifičnost fonda: Najveća zbirka knjiga i časopisa iz područja hotelskog menadžmenta u Hrvatskoj

Katalog: on-line katalog na web stranici Knjižnice

Baze podataka: Current Contents Connect, DOAJ, DOAR, EBSCO-ove baze podataka, Emerald Insight, EMSS - Institute of Hospitality, Hospitality and tourism complete, Hrčak, Hrvatska znanstvena bibligrafija - CROSBI, JSTOR, Mintel International, RePEc, Scopus, SSRN,  UNWTO e-Library, WOS Core Collection. 

Računalna oprema i softver: 8 PC-a, 1 skener

Posudba: Studenti mogu na petnaest dana posuditi do 5 knjiga, a od toga 2 knjige s popisa obvezne literature. Korisnicima je omogućen slobodan pristup cjelokupnoj knjižničnoj građi.

Edukacija korisnika: Vršimo edukaciju korisnika za učinkovito korištenje knjižničnih kataloga, baza podataka i drugih izvora informacija: jednom mjesečno održavaju se radionice pretraživanja izvora informacija dostupnih putem knjižnice FMTU.

Prostor: 100 m2, od toga čitaonica 50 m2 s 22 radna mjesta

Misija: Knjižnica svojim informacijskim izvorima pruža potporu odgojno-obrazovnom, znanstvenom i stručnom radu na Fakultetu. Ona nabavlja, obrađuje, posuđuje i posreduje  najsuvremenije informacijske izvore, naročito iz područja turizma i ugostiteljstva. Nastojimo biti što gostoljubivija knjižnica u koju studenti i nastavnici rado navraćaju i u kojoj se osjećaju ugodno i dobrodošli, znajući da će im biti pružena najbolja moguća usluga. Rado ćemo vas naučiti i pomoći vam u pronalaženju literature, korištenju knjižničnih kataloga, baza podataka i ostalih izvora znanja.

 

Pravilnik o radu Knjižnice

Cjenik usluga (zakasnine i međuknjižnična posudba)