Struktura korisnika: studenti, nastavnici, stručnjaci iz područja turizma i hotelske industrije.

Struktura fonda: Najveći i najznačjniji dio fonda čine publikacija iz podučja turizma i ugostiteljstva, ali posjedujemo literaturu iz svih područja ekonomije, naročito menadžmenta. Osim ekonomije posjedujemo  i građu iz svih ostalih područja koja se izučavaju na fakultetu: geografija, informacijska tehnologija, matematika, statistika, tehnologija i higijena prehrane, ekologija, strani jezici, pravo, politika, psihologija, sociologija, filozofija, povijest i povijest umjetnosti.

Nabavna politika: Nabavljamo svu obveznu i dopunsku literaturu za kolegije koji se predaju na Fakultetu. Kupujemo i literaturu potrebnu za pisanje seminarskih, završnih, diplomskih, doktorskih i drugih radova, a također i sve vrste publikacija potrebne za znanstveni i nastavni rad nastavnika

Specifičnost fonda: Najveća zbirka knjiga i časopisa iz područja hotelskog menadžmenta u Hrvatskoj

Katalog: on-line katalog na web stranici Knjižnice

Baze podataka: Current Contents Connect, DOAJ, DOAR, EBSCO-ove baze podataka, Emerald Insight, EMSS - Institute of Hospitality, Hospitality and tourism complete, Hrčak, Hrvatska znanstvena bibligrafija - CROSBI, JSTOR, Mintel International, RePEc, Scopus, SSRN,  UNWTO e-Library, WOS Core Collection. 

Računalna oprema i softver: 13 PC-a, 1 skener

Posudba: Studenti mogu na petnaest dana posuditi do 5 knjiga, a od toga 2 knjige s popisa obvezne literature. Korisnicima je omogućen slobodan pristup cjelokupnoj knjižničnoj građi.

Edukacija korisnika: Vršimo edukaciju korisnika za učinkovito korištenje knjižničnih kataloga, baza podataka i drugih izvora informacija: jednom mjesečno održavaju se radionice pretraživanja izvora informacija dostupnih putem knjižnice FMTU.

Prostor: 207m2, od toga čitaonica 112 m2 s13 radnih mjesta

Misija: Knjižnica svojim informacijskim izvorima pruža potporu odgojno-obrazovnom, znanstvenom i stručnom radu na Fakultetu. Ona nabavlja, obrađuje, posuđuje i posreduje  najsuvremenije informacijske izvore, naročito iz područja turizma i ugostiteljstva. Nastojimo biti što gostoljubivija knjižnica u koju studenti i nastavnici rado navraćaju i u kojoj se osjećaju ugodno i dobrodošli, znajući da će im biti pružena najbolja moguća usluga. Rado ćemo vas naučiti i pomoći vam u pronalaženju literature, korištenju knjižničnih kataloga, baza podataka i ostalih izvora znanja.

 

Pravilnik o radu Knjižnice

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o radu Knjižnice

Cjenik usluga (zakasnine i međuknjižnična posudba)  

Web upisnica

 

Cjenik usluga knjižnice Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji:

1.

Zakasnine i naknade

 

1.

po posuđenom primjerku (na dan, bez vikenda i praznika)

1,00 kn

2.

po posuđenom čitaoničkom primjerku

5,00 kn

3.

oštećena knjiga koja se može popraviti

60,00 kn

4.

izgubljena ili jako oštećena knjiga

nabava istog izdanja ili naknada tržišne cijene

2.

MEĐUKNJIŽNIČNA POSUDBA I DOSTAVA DOKUMENATA

2.1.

Iz drugih ustanova

 

2.1.1.

knjižne građe iz hrvatskih knjižnica

poštanski troškovi  + naknada (efektivno)

2.1.2.

knjižne građe iz British Library (preko SVKRI)

280,00 kn

 

knjižne građe iz europskih knjižnica  (preko SVKRI)

210,00 kn

2.1.3.

direktno iz stranih knjižnica

poštanski troškovi  + naknada (efektivno)

2.1.4.

fotokopija članka iz hrvatskih knjižnica

prema računu pošiljatelja

2.1.5.

fotokopija članka iz inozemstva

120,00 kn ili prema računu pošiljatelja

2.1.6.

dokument u PDF formatu iz inozemstva

75,00 kn ili prema računu pošiljatelja

2.2.

Iz fonda FMTU drugim knjižnicama

 

2.2.1.

knjižna građa

poštanski troškovi  (na teret tražitelja)

2.2.2.

fotokopije (po stranici)

1,00 kn

2.2.3.

dokument u PDF formatu (po dokumentu)

40,00 kn

3.

SKENIRANJE, PRINTANJE / FOTOKOPIRANJE

 

3.1.

samostalno skeniranje

besplatno

3.2.

skeniranje građe od strane knjižničnog osoblja, po skenu

0,50 kn

3.3.

fotokopiranje/printanje CB A4 jednostrano

0,30 kn

3.4.

fotokopiranje/printanje CB A4 obostrano

0,40 kn