Galicic Maskarin Principi i praksa

Autori: Vlado Galičić, Marina Laškarin
Godina izdanja: 2016
Stranica: 360
ISBN: 978-953-7842-30-7
Preuzimanje:
Link