THI 2018

THI 2018

  24th International Congress   TOURISM AND HOSPITALITY INDUSTRY...

Doktorski studij

Doktorski studij "Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu"

Informacije o poslijediplomskom doktorskom studiju "Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu".

Doktorski studij

Doktorski studij "Menadžment održivog razvoja"

Informacije o poslijediplomskom doktorskom studiju "Menadžment održivog razvoja"

Cjeloživotno obrazovanje: Specijalist odjela hrane i pića

Cjeloživotno obrazovanje: Specijalist odjela hrane i pića

Otvorene su prijave za upis polaznika/ca u program cjeloživotnog obrazovanja Specijalist odjela...

Menadžment kamping resorta

Menadžment kamping resorta

Otvorene su prijave za upis polaznika/ca u program cjeloživotnog obrazovanja menadžment kamping...

  • THI 2018

  • Doktorski studij "Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu"

  • Doktorski studij "Menadžment održivog razvoja"

  • Cjeloživotno obrazovanje: Specijalist odjela hrane i pića

  • Menadžment kamping resorta

Ispis

3. studijsko putovanje Udruge ALUMNI FMTU u Portorož

.

Udruga ALUMNI FMTU organizirala je svoje 3. Studijsko putovanje (ujedno i prvo međunarodno!!!) u Portorož. Naši su se bivši studenti okupili u Grand hotelu Metropol u Portorožu gdje nas je srdačno dočekala direktorica Mateja Pavlič. Nakon okupljanja krenuli smo prema planu, u posjet Fakultetu za turistične studije TURISTICI gdje nas je primila v.d. dekanica prof. Aleksandra Brezovec sa kolegama sa kojima smo poslušali prezentaciju o djelatnostima i programima Fakulteta i pohvalili postojeću suradnju naših fakulteta.

Ispis

Potpisan Ugovor o nabavi usluge izrade Strateškog plana razvoja turizma Kvarnera sa Strateškim i operativnim marketing planom 2016.-2020.

.

Dana 08. ožujka u sjedištu Primorsko-goranske županije župan Zlatko Komadina, dekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Dora Smolčić Jurdana i ravnateljica Instituta za turizam Sanda Čorak potpisali su Ugovor o nabavi usluge izrade Strateškog plana razvoja turizma Kvarnera sa Strateškim i operativnim marketing planom 2016.-2020.

Ispis

20. obljetnica časopisa Tourism and Hospitality Management

.

Dana 22. veljače 2016. god. na FMTU-u svečano je obilježeno dvadeset godina kontinuiranoga izlaženja znanstvenoga časopisa Tourism and Hospitality Management.

Od samog početka izlaženja Tourism and Hospitality Management ima obilježja znanstvenoga časopisa s međunarodnim uredničkim odborom i renomiranim međunarodnim timom recenzenata.

Časopis danas predstavlja renomirani međunarodni, multidisciplinarni časopis, u kojem se objavljuju istraživanja iz područja turizma i hotelijerstva.

Časopis se distribuira mnogobrojnim inozemnim institucijama, ima široki krug korisnika te predstavlja danas jedan od vodećih znanstvenih časopisa u području turizma i hotelskog menadžmenta u jugoistočnoj Europi.

Zauzima prominentnu ulogu u doprinosu razvoju teorije i prakse turističkoga i hotelskoga menadžmenta.