Voditelj katedre:
 

Članovi Katedre:

 

Opis djelokruga rada, osnovne aktivnosti i sl.:

Katedra se aktivno uključuje u sve aktivnosti Fakulteta. Njene se primarne aktivnosti vezuju za nastavne, znanstvene i stručne aktivnosti članova u području menadžmenta, strategije i organizacije.

Ostale aktivnosti:

  1. Menadžment sportskih doživljaja u funkciji oblikovanja učinkovitih poslovnih modela u slabije razvijenim turističkim destinacijama (SPORTBIZMODEL), uspostavni istraživački projekt broj UIP-2014-09-1214 pod potporom Hrvatske zaklade za znanost (voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. Marko Perić; trajanje projekta: 01.06.2015.-31.05.2018.)
  2. Glamping – čimbenik kvalitete kampova, znanstveno-istraživački projekt ZP UNIRI 5/17 uz potporu Sveučilišta u Rijeci (voditeljica projekta: prof. dr. sc. Ines Milohnić; trajanje projekta: 10/2017-10/2019)
  3. Potencijali osnivanja turističkih poduzeća zasnovanih na potrebama lokalne zajednice, znanstveno-istraživački projekt broj ZP UNIRI 6/16 uz potporu Sveučilišta u Rijeci (voditeljica projekta: dr. sc. Jelena Đurkin, poslijedoktorandica; trajanje projekta: 10/2016-10/2018)
  4. Modeli kvalitete i javno privatno partnerstvo u turizmu Hrvatske, znanstveno-istraživački projekt broj 116-1162459-2456 pod potporom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (voditeljica projekta: prof. dr. sc. Vinka Cetinski; trajanje projekta: 2007-2013)
  5. Zajednička prekogranična turistička destinacija za očuvanje, zaštitu i promicanje baštine mitskog prostora (MITSKI PARK), stručni projekt u sklopu EU programa INTERREG V – A Slovenija – Hrvatska (voditeljica projekta za FMTU: dr. sc. Jelena Đurkin Badurina, poslijedoktorandica; trajanje projekta: 9/2018-2/2021)
  6. Zero Waste Adriatic net of events and festivals (ZEROWASTE), stručni projekt u sklopu EU programa IPA Adriatic CBC (voditelj projekta: doc. dr .sc. Marko Perić; trajanje projekta: 10/2012-6/2015)