Ispis

Uvjeti upisa

Program cjeloživotnog obrazovanja "Zdravstveni turizam u malom poduzetništvu" mogu upisati polaznici koji imaju:

 • srednjoškolsko ili višu razinu obrazovanja u Republici Hrvatskoj, što dokazuju svjedodžbom ili drugom odgovarajućom javnom ispravom,
 • srednjoškolsko ili višu razinu obrazovanja u inozemstvu, što se dokazuje rješenjem nadležnog tijela o priznavanju inozemne svjedodžbe ili druge javne isprave u Republici Hrvatskoj,
 • dodatna specifična znanja, vještine i kompetencije iz programa komplementarne medicine, bioterapije, wellnessa, nutricionizma i slično, stečene kroz različite formalne ili neformalne oblike učenja, kao i kroz radno iskustvo na takvim poslovima u praksi, što se dokazuje certifikatom, potvrdom, preslikom radne knjižice ili nekom drugom javnom ispravom 

 

Potrebna dokumentacija:
 • ispunjena prijavnica
 • preslika osobne iskaznice
 • preslika domovnice ili drugi odgovarajući dokument za strane državljane
 • preslika rodnog lista
 • dokaz o završenom srednjoškolskom i visokoškolskom obrazovanju
 • preslika rješenja o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije (ako je svjedodžba ili druga javna isprava stečena u inozemstvu)
 • preslika certifikata o stečenim specifičnim znanjima, vještinama, i kompetencijama iz šireg područja zdravstvenog turizma
 • dokaz o praktičnom iskustvu stečenom u zdravstvenom turizmu (preslika radne knjižice ili potvrda poslodavca)
 • životopis

 Razredbeni prag: određen je upisnom kvotom do maksimalno 70 polaznika

 

Cijena programa iznosi:

 • 9.500,00 kuna (uz mogućnost obročnog plaćanja u 2 rate)

 Prilikom upisa potrebno je dostaviti potvrdu o uplati troškova programa (cijelog iznosa ili prve rate)

 

Uplata se vrši na žiro račun Fakulteta:

IBAN: HR132360000-1101496052
Poziv na broj: 29211308