Ispis

O programu

ztmp

 

Kroz ovaj program zdravstvenog turizma daje se mogućnost da se u okviru iste razine obrazovanja (srednjoškolsko obrazovanje i više) steknu specifična znanja, vještine i kompetencije neophodne za samostalno vođenje manje zahtjevnih poslova u zdravstvenom turizmu ili za uspješno uključivanje u veće sustave ponude kroz manje poduzetničke poduhvate i programe. Sadržaji koji se nude ovim programom, nužna su nadopuna nedostajućih znanja, koja će polaznicima osigurati mogućnost vođenja i koordinacije u sustavu različitih programa zdravstveno turističke ponude, na način da će se povezati prethodno stečena iskustva i vještine sa mogućnošću njihove tržišne realizacije. 

Program je interdisciplinaran i stoga ga Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije realizira u suradnji sa Referentnim centrom za zdravstveni turizam i Thalassotherapijom Opatija (medicinski programiranim odmorom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske). Cilj je kroz interdisciplinarni pristup osigurati polaznicima stjecanje minimalnih znanja i kompetencija, kako bi svoja ranija saznanja i stručna iskustva nadogradili kroz relevantne sadržaje iz područja medicine, ekonomije, psihologije, komunikologije i sl.

Program traje jednu akademsku godinu. U prvom semestru se održavaju predavanja (99 sati) povezana sa samostalnim interaktivnim radom polaznika neophodnog u pripremi case-studija i drugih oblika aktivnosti u povezivanju teorijskog i praktičnog rada (ukupno 261 sat), dok u drugom semestru polaznici polažu preostale ispite i obavljaju praktičnu nastavu (ukupno 200 sati).

Po završetku programa, polaznik će steći kompetencije Stručnog suradnika u zdravstvenom turizmu koji će imati temeljno znanje o vođenju određenih programa i aktivnosti u obrtu ili malom poduzetništvu, ali će i kao član tima moći koordinirati aktivnosti iz domene zdravstveno – turističke ponude na nižoj razini pružanja tih usluga u svim oblicima ustanova medicinskog turizma, wellness, SPA usluga ili srodnih sustava i organizacija. To znači da će polaznici biti osposobljeni samostalno voditi i razvijati pojedine segmente zdravstveno-turističke ponude ili se kao stručni suradnici uključiti u veće sustave koji takvu ponudu nude. Ovisno o prethodno stečenim vještinama i kompetencijama i / ili praktičnom iskustvu, polaznicima će ovaj program predstavljati nužnu nadogradnju na njihovu usmjerenost ka određenoj specijalnosti u zdravstvenom turizmu, jer će steći određena organizacijska, menadžerska, medicinska, komunikacijska i srodna znanja neophodna za područje malog poduzetništva u zdravstvenom turizmu.

Nakon završetka jednogodišnjeg usavršavanja u okviru programa „Zdravstveni turizam u malom poduzetništvu“, polaznik stječe odgovarajuće uvjerenje i 15 ECTS bodova koji ga kvalificiraju za poslove stručnog suradnika u zdravstvenom turizmu.


 pdfLetak