Ispis

Stručni projekti

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija veliku pažnju poklanja jačanju suradnje s gospodarstvom, te javnim sektorom u cjelini (gospodarski subjekti, lokalne zajednice, ministarstva, sustav turističkih zajednica, udruge, civilni sektor), između ostalog i izradom stručnih studija, projekata, ekspertiza, elaborata, analiza, vještačenja, savjetovanja, pružanja istraživačko-razvojnih usluga, pružanja konzultantskih usluga, recenzija i revizija projekata. Spomenute aktivnosti doprinose proaktivnoj ulozi Fakulteta u društvu, te njegovoj afirmaciji kao institucije koja treba i mora biti aktivni partner u društvu.

 

Navedena suradnja ostvaruje višestruke koristi: osigurava transfer znanja iz znanosti u praksu, osigurava kvalitetnije uvjete za stjecanje praktičnih znanja i kompetencija studenata, te intenzivnije dohodovno-financijsko povezivanje.

 

Uz znanstveno-nastavno i stručno osoblje fakulteta pri izvođenju projekata angažiraju se i studenti kako bi i na taj način dodatno razvili svoje kompetencije i vještine, te imali doticaj s realnim gospodarskim sustavom.

Strateški je cilj, dakle, osigurati sudjelovanje i izvođenje projekata financiranih iz različitih raspoloživih izvora, s posebnim naglaskom na međunarodnim projektima, te stručnim projektima temeljem suradnje s gospodarstvom i ukupnim okruženjem.

Stručni projekti na kojima su aktivno sudjelovali istraživači sa Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija (posljednjih 5 godina):

 • Strategija razvoja turizma grada Karlovca (dionica: 5. Razvojni model i 6. Razvojni projekti)
 • Monitoring Glavnog plana razvoja turizma Primorsko-goranske županije za područje grada Rijeke (Akcijski plan)
 • Analiza i ocjena stanja razvoja kruzing turizma destinacije Rijeka
 • Ocjena turističke ponude Kvarnera – istraživanje stavova turista, lokalnog stanovništva i turističkog menadžmenta
 • Izmjene i dopune Glavnog plana razvoja turizma PGŽ
 • Predinvesticijska studija: Ekonomska opravdanost kupnje i uređenja hotela «Lišanj» i pripadajućih objekata u Novom Vinodolskom
 • Problemska analiza stanja turizma na hrvatskoj strani – Riviera Opatija s naglaskom na kulturnom turizmu u okviru projekta “365 DANA RIVIERE”
 • Ekonomska i društvena opravdanost organiziranja sportske priredbe „Superbike World championship – Automotodrom Grobnik
 • Higijena klima uređaja kao važan čimbenik kvalitete zraka u hotelima i ugostiteljskim objektima u Hrvatskoj
 • Programski sadržaj izgradnje sportsko-rekreacijsko-komercijalne zone Ika i turističke zone Ičići-Triestina
 • 1000 Hrvatskih plaža, Naručitelj projekta: Ministarstvo turizma Republike Hrvatske- Projekt Plava brazda
 • Studija ekonomske opravdanosti ulaganja u turistički i sportsko rekreacijski centar „Jezero Vode“
 • Strategija razvoja autokampova Lošinjske plovidbe turizam d.o.o.
 • Master plan razvoja turizma općine Neum sa izradom vizualizacije 3D
 • Glavni plan razvoja turizma Primorsko-goranske županije
 • Izrada studije Eko-etno sela u Gorskom kotaru
 • Izrada studije ''Master plana razvoja turizma za područje Kupresa''
 • Projekt održivog razvoja NP Brijuni
 • Projekt ulaganja održivog razvoja NP Brijuni
 • Strategija razvoja turizma Federacije Bosne i Hercegovine za period od 2008-2018. godine
 • Akcijski plan razvoja turizma Općine Matulji
 • Prijedlog vizije i pozicioniranje destinacije – Turistički resort Aenona
 • Plan razvoja turizma Općine Kostrena
 • Analiza stanja privatnog smještaja u Primorsko-goranskoj županiji (kućanstva)
 • Izrada studije Organizacija upravljanja destinacijom
 • Opravdanost osnivanja Muzeja šumarsta i lovstva u kaštelu Zrinski u Brodu na Kupi
 • Izrada ''Strategije razvoja Grada Pule za razdoblje 2009.-2015''
 • Akcijski plan razvoja turizma Općine Lokve