Ispis

Zavod za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju

 Predstojnik Zavoda:
dr. sc. Christian Stipanović, redoviti profesor

U sastavu Zavoda djeluju tri katedre:

  • Katedra za mikro i makroekonomiju
  • Katedra  za  međunarodnu  ekonomiju  i razvoj
  • Katedra  za  međunarodna  ekonomska ulaganja


Aktivnost Zavoda temelji se na sudjelovanju u znanstvenim projektima Ministarstva.  Članovi objavljuju znanstvene i stručne radove te sudjeluju na znanstvenim i stručnim konferencijama u zemlji i inozemstvu.

U svojim radovima i znanstvenoj djelatnosti:

 

  • zalažu se za znanstveni pristup u koncipi- ranju razvoja i razvojne politike u turizmu;
  • kritički   ocjenjuju   dosadašnje   rezultate razvoja hrvatskoga turizma na makro i mikro razini;
  • ističu ulogu turističkoga menadžmenta u definiranju razvojne strategije u turizmu;
  • definiraju načine unapređivanja i profili- ranja ponude i promocije;
  • demonstriraju poznavanje svjetskih dosti- gnuća u razvoju turizma na globalnom tržištu;
  • istražuju  suvremene  trendove  u  među- narodnoj ekonomiji i ekonomiji Europske unije;
  • analiziraju proces pridruživanja Hrvatske Europskoj uniji i reperkusije na konkurentnost hrvatskoga turizma.