Ispis

Zavod za multidisciplinarna područja

Predstojnik Zavoda:

dr. sc. Mislav Šimunić, redoviti profesor


U sastavu Zavoda djeluje šest katedri:


      Katedra za logistiku i turističke resurse

•      Katedra za informatiku

•      Katedra za kulturno-povijesnu baštinu

•      Katedra za poslovno komuniciranje

•      Katedra za poslovne strane jezike i

•      Katedra za hranu i prehranu.Multidisciplinarna i interdisciplinarna struktura Zavoda koja je vidljiva kroz Katedre i sve članove Zavoda ukazuje na njegovu važnost u obogaćivanju područja turizma kroz znanstvena  istraživanja, nastavne  sadržaje, stručnu aktivnost i rad sa studentima.

Zavod  obuhvaća  aktivnosti  na  izučavanju i podučavanju stranih jezika, poslovnog komuniciranja, kulturno – povijesnu baštinu, hranu i prehranu, informatiku i informatičko praćenje poslovnih procesa, geografsku osnovu i ekološke resurse turizma, logističke procese u turizmu, promet kao temelj svih turističkih aktivnosti, te pravnu osnovu turističke djelatnosti.  

Zavod  teži sva ova međusobno vrlo različita područja, ali za turizam vrlo važna, povezati u cjelinu s ciljem kvalitetnog i tržišno prihvatljivog proizvoda turističke destinacije.