Ispis

Zavod za menadžment

Predstojnik Zavoda:

dr. sc. Zdenko Cerović, redoviti profesor u trajnom zvanju


U sastavu Zavoda djeluju tri katedre:


•      Katedra za menadžment

•      Katedra za kvalitetu i kontroling i

•      Katedra za upravljanje znanjem.

 

Važnost Zavoda ogleda se prvenstveno u koordinaciji rada Katedri i unapređenjima nastavnog plana i programa, kao i na suradnji s domaćim i inozemnim stručnim organizacija- ma i gospodarstvom. Zavod posebno potiče unaprjeđenje  rada  i  napredovanje  svakog člana Katedre.