Ispis

Katedra za kvantitativnu ekonomiju

Voditeljica katedre:
dr. sc. Tea Baldigara, redovita profesorica

  
Članovi Katedre:
dr. sc. Tea Baldigara, redovita profesorica
dr. sc. Suzana Marković, redovita profesorica
dr. sc. Maja Mamula, docentica
dr. sc. Iva Mrša Haber, asistentica
dr. rer. nat. Krešo Mihalinčić, viši predavač
Jelena Komšić, asistentica

 

Područje rada Katedre za kvantitativnu ekonomiju:

  • Statistička kontrola poslovnih procesa
  • Teorija vjerojatnosti
  • Ekonometrija
  • Poslovno odlučivanje
  • Kulturološki i psihološki aspekti odlučivanja
  • Teorija odlučivanja
  • Financijska matematika
  • Poslovna matematika
  • Aktuarska matematika
  • Matematička analiza i dr.

Katedre su aktivno sudjelovale u aktivnostima Fakulteta s ciljem izvršenja nastavnih obveza, te znanstvenog i stručnog rada, uključujući i usavršavanja članova Katedre u zemlji i inozemstvu.

Nastavne aktivnosti uključuju aktivnosti na provedbi i implementaciji Bolonjskog procesa (nastava, izrada završnih, diplomskih radova, povjerenstva, unapređivanje nastavnog plana i programa).

Znanstvena i stručna aktivnost uključuje sudjelovanje na znanstvenim projektima Ministarstava, odnosno u izradi stručnih studija i projekata različitih institucija, objavljivanje sveučilišnih udžbenika, sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima. Članovi Katedri su mentori diplomskih, završnih radova i znanstvenih magistarskih radova, kao i doktorskih disertacija. Nadalje, članovi aktivno sudjeluju u poboljšavanju nastavnih aktivnosti. Rad članova Katedri odnosi se i na sudjelovanje u stručnim projektima Fakulteta.