Ispis

Katedra za javne financije

Voditeljica katedre:
dr. sc. Sabina Hodžić, docentica
 
Članovi Katedre:
dr. sc. Sabina Hodžić, docentica


Područje rada Katedre za javne financije

  • Javne financije
  • Financijske institucije i tržišta
  • Menadžment rizika
  • Komparativni fiskalni sustavi
  • Oporezivanje poduzeća
  • Financiranje lokalne samouprave
  • Financiranje zaštite okoliša
  • Porezni sustav i primjena
  • Porezno planiranje i strategija, te ostali projekti financiranja javnog sektora.