Ispis

Moj oblak

Cloud-usluga Srca Moj oblak  omogućava udaljeni pristup podacima, pohranu većih količina podataka te njihovu sinkronizaciju na više uređaja pružajući korisnicima siguran i uvijek dostupan diskovni prostor.
Pohranjenim podacima može se pristupiti preko web-aplikacije ili sinkronizacijom korisničkih aplikacija. Web-aplikacija je prilagođena korištenju na mobilnim uređajima za jednostavno baratanje datotekama i za rad na manjim ekranima.

Osim pohrane i sinkronizacije Moj oblak pruža i dodatne korisne aplikacije poput kalendara, kontakata, kolaborativnog uređivanja i razmjene dokumenata, verzioniranja datoteka, galerije slika te streaminga pohranjenog videa i zvuka.

Djelatnicima Srce osigurava 100 GB prostora dok studenti imaju pravo na 20 GB, čime Moj oblak znatno nadmašuje prostor koji nude slični komercijalni servisi poput Dropboxa ili Google drivea

Za pristup usluzi Moj oblak koristi se elektronički identitet AAI@EduHr a ostvaruje se preko adrese: http://mojoblak.srce.hr/