Ispis

Upute i obrasci

turnitin  pdfTurnitin-Upute za studente (prijava u sustav i korištenje)


pdfRepozitorij završnih i diplomskih radova – DABAR


2017./2018.


Upute

pdfPopis dodatnih informacija za upis u dopunsku ispravu

            pdfPrilog 1 pdfPrilog 2  docxIzjava o autorstvu rada i o javnoj objavi rada  
                                                docxIzjava autora o suglasnosti za javnu objavu rada - DABAR 
 
 
 

 Upute za pretraživanje izvora informacija

 

Obrasci

docPrijava dodatnih informacija za upis u dopunsku ispravu o studiju

docPrijava završnog rada 2017. - 2018. - preddiplomski sveučilišni studij
docPrijava završnog rada 2017. - 2018. - stručni studij
docPrijava završnog rada 2017. - 2018. - razlikovni program
docPrijava diplomskog rada 2017. - 2018. - diplomski sveučilišni studij
docPrijava Seminarskog rada I, Seminarskog rada II i Kritičkog prikaza 2017. - 2018.

 pdfIzvješće o provedenoj provjeri izvornosti studentskog rada (obrazac u word-u može se preuzeti na Intranetu)