Ispis

Upute i obrasci

turnitin  pdfTurnitin-Upute za studente (prijava u sustav i korištenje)


pdfRepozitorij završnih i diplomskih radova – DABAR


2016./2017.


Upute

            pdfPrilog 1 pdfPrilog 2  docxIzjava o autorstvu rada i o javnoj objavi rada  
                                                docxIzjava autora o suglasnosti za javnu objavu rada - DABAR 
 
 
 

 Upute za pretraživanje izvora informacija

 

Obrasci

docPrijava završnog rada 2016. - 2017. - preddiplomski sveučilišni studij
docPrijava završnog rada 2016. - 2017. - stručni studij
docPrijava završnog rada 2016. - 2017. - razlikovni program
docPrijava diplomskog rada 2016. - 2017. - diplomski sveučilišni studij
docPrijava Seminarskog rada I, Seminarskog rada II i Kritičkog prikaza 2016. - 2017.