Ispis

Nastavak studija

pdfOdluka o uvjetima i kriterijima nastavka studija na preddiplomskom sveučilišnom studiju nakon završetka stručnih preddiplomskih studija ili trogodišnjih preddiplomskih sveučilišnih studija

Odluka o uvjetima i kriterijima nastavka studija na preddiplomskom sveučilišnom studiju nakon završetka stručnih preddiplomskih studija ili trogodišnjih preddiplomskih sveučilišnih studija - strani studenti

PREDAJA DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU: 01. 09. 2017. - 08. 09. 2017. 

(predaja  dokumentacije za upis na šalteru Ureda za studente na Fakultetu, Opatija, Naselje Ika,  Primorska 42, p.p. 97 od 12,00 do 15,00 i u Studijskom centru Zabok, Upravna zgrada "Regeneracije", K. Gjalskog 4, Zabok od 08,00 do 14,00 h)

docxZAMOLBA ZA UPIS 2017-18 - Opatija

docxZAMOLBA ZA UPIS 2017-18 - Zabok


pdfPopis studenata za nastavak studija na 3. godini 2017-18.


UPISI
: 22. 09. 2017. na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji u dvorani I (prizemlje) u 12,00 h.

IBAN RAČUN I POZIV NA BROJ za uplatu školarine i troškova upisa:

ŠKOLARINA:  5.500,00 kn

IBAN: HR 132360000-1101496052

Primatelj: Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Primorska 42, 51410 Opatija

Poziv na broj:

Izvanredni studenti u Opatiji: 29203 - OIB studenta
Izvanredni studenti u Zaboku: 29204 - OIB studenta 

TROŠKOVI UPISA: 330,00 kn

Poziv na broj: 6593 - OIB studenta


SC ZABOK:

TROŠAK ORGANIZACIJE IZVOĐENJA STUDIJA U AKAD. GOD. 2017./2018.: 1.800,00 kn

IBAN HR7623600001101267065

Poziv na broj: OIB studenta
Primatelj: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE , Zabok, Kumrovečka 8