Ispis

O programu

Na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u okviru programa cjeloživotnog obrazovanja izvodi se program "Strani jezici za turističke vodiče" u suradnji s turističkim zajednicama mjesta, općina, gradova, područja, županija te turističkim agencijama.

Pojedini tečaj obuhvaća 30 sati nastave prema rasporedu koji odgovara svakom polazniku.

Nakon uspješno završenog programa polaznik dobiva odgovarajući certifikat Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.

Nastava se bazira na komunikacijskom pristupu, čiji je cilj brza primjena naučenog gradiva u komunikacijskim situacijama u turizmu. Posebna pozornost posvećuje se uvježbavanju leksičkih elemenata, a pri obradi i uvježbavanju gramatike težište je na strukturama koje se najčešće pojavljuju u komunikaciji.