Ispis

Uvod

Online smotra Sveučilišta u Rijeci - Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

pdfNatječaj za upis u I. godinu preddiplomskih, integriranih sveučilišnih te preddiplomskih stručnih studija u 2018./2019. akademskoj godini

Pravo upisa na preddiplomski sveučilišni studij „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“ na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu sa sjedištem u Opatiji ili u Studijskom centru Zabok i na preddiplomski sveučilišni studij „Menadžment održivog razvoja“ sa sjedištem u Opatiji  ima kandidat koji se nalazi na rang-listi unutar upisne kvote.

Raspored upisa prema rang-listama bit će objavljen na mrežnoj stranici www.fthm.uniri.hr – Raspored upisa

Detaljne upute i obavijesti o  postupku  prijava za upis na visoka učilišta, o polaganju ispita državne mature, studijskim programima, strukturi bodovanja i uvjetima za upis u prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija «Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu» i preddiplomskog sveučilišnog studija „Menadžment održivog razvoja“, na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, objavljene su internetskim stranicama:

www.postani-student.hr  - Nacionalni informacijski sustav prijava na visoko učilište (NISpVU)

Dodatne informacije o cjelokupnom postupku kandidati mogu potražiti na službenim internetskim stranicama:

www.ncvvo.hr – Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

www.studij.hr   i www. azvo.hr/preglednik – Agencija za znanost i visoko obrazovanje

www.mzos.hr  - Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa