Ispis

Uvod

Inoviranim nastavnim planom i programom Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, stvorene su formalne pretpostavke za realizaciju stručne prakse studenata.

Cjelokupni projekt provodi se u okviru opće strategije studiranja studenata Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, u uvjetima bolonjskoga procesa. Svrha projekta je podizanje kvalitete obrazovanja i povezivanje znanosti i gospodarstva.

Ciljevi projekta stručne prakse studenata sastoje se u sljedećem:

1.Poboljšanje komunikacije i suradnje Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu i turističko-ugostiteljskih trgovačkih društava.
2.Unaprjeđenje mentorskog rada u turističko-ugostiteljskim poduzećima, te na taj način omogućavanje poslodavcima bolje upoznavanje svojih budućih suradnika.
3.Omogućavanje mladima da, uz teorijska, steknu i praktična znanja i iskustva.
4.Poticanje mladih na istraživačku aktivnost.
5.Razvoj osobnosti i edukacija mladih o aktivnom traženju posla.

praksa1

 

Naznačeni ciljevi projekta ostvarit će se istraživanjem potreba, stvaranjem baze podataka, omogućavanjem izravnog kontakta između studenata i turističko-ugostiteljskih gospodarskih subjekata, s kojima je uspostavljena suradnja i zaključen sporazum o realizaciji stručne prakse.

 

Stručna praksa studenata dio je izvedbenog plana nastave preddiplomskog sveučilišnog studija „Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu“.