Ispis

O programu

Tijekom akademske godine 2016./2017., na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, u okviru programa cjeloživotnog obrazovanja izvodi se program Poslovnog komuniciranja u turizmu na engleskom jeziku, njemačkom i talijanskom jeziku.

Pojedini program obuhvaća 30 sati nastave prema rasporedu koji odgovara svakom polazniku.

Nakon uspješno položenog ispita te završenog programa, polaznik ostvaruje 3 ECTS boda i dobiva odgovarajući certifikat Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.

Nastava se bazira na komunikacijskom pristupu, čiji je cilj brza primjena naučenog gradiva u komunikacijskim situacijama u turizmu. Posebna pozornost posvećuje se uvježbavanju leksičkih elemenata, a pri obradi i uvježbavanju gramatike težište je na strukturama koje se najčešće pojavljuju u komunikaciji.