Ispis

O studiju

 

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija Sveučilišta u Rijeci ima strateški cilj prerasti u znanstveno istraživački centar izvrsnosti priznat na međunarodnoj razini u području društvenih znanosti, polju ekonomije, posebno specijaliziran  za područje turizma  i održivog razvoja. Navedeno podrazumijeva snažnu podršku  znanstveno istraživačkom radu, te institucijsku brigu za razvitak istraživačkih karijera i povećanje znanstvene produktivnosti.

Doktorski studiji jedan su od temeljnih instrumenata za prilagođavanje zajednice potrebama koje nameće razvoj društva znanja.


Doktorski studiji na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija  organiziran je kao program III ciklusa obrazovanja, poštujući načela Bolonjskog procesa. Doktorandi Fakulteta stječu najvišu razinu kompetencija kroz dobro organizirana znanstvena istraživanja i kvalitetno mentorstvo.

Temeljem načela Europske povelje o istraživačkim karijerama, te Kodeksa o novačenju istraživača Fakultet vodi sustavnu brigu o svim stadijima istraživačke karijere. Kao jedan od svojih najznačajnijih vrijednost ističe mlade znanstvenike, te se posebno prati njihovo napredovanje pri pohađanju doktorskog studija, te stvara poticajno ozračje za njihovo usavršavanje i znanstveno napredovanje.

Dinamični razvoj društva i znanja u 21. stoljeću podrazumijeva da stjecanjem doktorata znanosti ne završava znanstveni rad, već se samo otvara novi ciklus stalnog stjecanja novih znanja.

pdfDoktorski studij PETU - informacije