Ispis

Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu

 Fakultet za  menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji kao jedina ustanova u Republici Hrvatskoj, koja je u potpunosti orijentirana na edukaciju i znanstveni razvoj kadrova u području  turizma i ugostiteljstva izvodi Preddiplomski sveučilišni studij "Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu" (4 godine - 240 ECTS).

 • Trajanje studija: osam semestara (četiri godine studija).
 • ECTS bodovi: 240 ECTS
 • Sveučilišni preddiplomski studij "Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu" ima 2 smjera, i to:
  • Menadžment u turizmu
  • Menadžment u hotelijerstvu
 • Preddiplomski sveučilišni studij izvodi se  na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji  kao:
  • redoviti studij ili
  • izvanredni studij.
 • Preddiplomski sveučilišni studij u Studijskom centar Zabok izvodi se kao:
  • izvanredni studij.

Pravo upisa na preddiplomski sveučilišni studij imaju kandidati koji su završili četverogodišnju srednju školu, položili državnu maturu i stekli uvjete za upis u prvu godinu studija.

Po završetku jednog od smjerova preddiplomskog sveučilišnog studija polaznik stječe akademski naziv: sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije - kratica: univ. bacc. oec. (240 ECTS).