Ispis

Opće informacije

Na temelju članka 20. Pravilnika o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete Sveučilišta u Rijeci - od 19. ožujka 2013. godine, članaka 7. i 9. Pravilnika o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - od 14. siječnja 2014. godine te članka 29. Statuta Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - pročišćeni tekst od 30. listopada 2015. godine, na prijedlog dekanice, prof. dr. sc. Dore Smolčić Jurdana, Fakultetsko vijeće Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, na 135. sjednici, održanoj dana 16. prosinca 2016. godine, donosi

ODLUKU o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Odbora za osiguravanje i unapređenje kvalitete Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

 U Odluci (KLASA: 602-04/14-01/85, URBROJ: 2156-24-14-04-01), od 8. prosinca 2014. godine, mijenja se točka l. i glasi:

Imenuje se Odbor za osiguravanje i unapređenje kvalitete Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, u sastavu:

1.prof. dr. sc. Suzana Marković, predstavnica nastavnika - voditeljica Odbora
2.izv. prof. dr. sc. Greta Krešić, prodekanica za nastavu, predstavnica uprave - članica Odbora,
3.doc. dr. sc. Ana-Marija Vrtodušić Hrgović, predstavnica nastavnika - članica Odbora,
4.doc. dr. sc. Dina Lončarić, predstavnica nastavnika - članica Odbora,
5.izv. prof. dr. sc. Lorena Bašan, predstavnica nastavnika - članica Odbora,
6.Jelena Dorčić, predstavnica suradnika - članica Odbora,
7.Denis Turalija, predstavnica administrativnog i tehničkog osoblja - članica Odbora,
8.dr. sc. Josipa Cvelić Bonifačić, predstavnica vanjskih korisnika (dionika) - članica Odbora,
9.Dora Lazzarich, predstavnica studenata - članica Odbora

pdfFMTU - Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Odbora za osiguravanje i unapređenje kvalitete