Ispis

Odluke

2017./2018.

 
2016./2017.
 
****************************************
 
 
pdfPotvrda o izjednačavanju stručnih naziva sa akademskim nazivima
Diplomanti sveučilišnog dodiplomskog i diplomanti stručnog studija Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu koji su akademski naziv diplomirani ekonomist ili stručni naziv ekonomist stekli prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, mogu zatražiti izdavanje Potvrde kojom se potvrđuje da prije stečeni akademski naziv odgovara nekom od akademskih naziva utvrđenih u naprijed navedenom Zakonu.

docxZamolba za izdavanje potvrde o izjednačavanju stručnih naziva sa akademskim nazivima