Ispis

U okviru FOODBIZ projekta održan tjedan učenja na Fakultetu

.

U tjednu od 14. do 18. 5. na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu održan je Training week u okviru ERASMUS+ projekta FOODBIZ. Na edukaciji je sudjelovalo 8 projektnih partnera iz Italije, Španjolske, Grčke, Poljske, Švedske i Hrvatske, među kojima i Fakultet za menadžment u turizmu, kao partner iz Hrvatske.

U okviru tjedna učenja sveučilišni profesori su se upoznali s inovativnim metodama iz područja iskustvenog učenja (experiential learning), problemskog učenja (problem-based learning) te procesa poduzetničkog otkrivanja (entrepreneurial discovery process).

Navedene metode tako će profesori s Fakulteta u Iki tijekom dvogodišnjeg trajanja projekta primjenjivati na radionicama, na kojima će pored poslovnog i javnog sektora, sudjelovati i sveučilišni nastavnici i naravno studenti.

Angažman ovih dionika u zajedničkom procesu učenja, ima za cilj kreirati inovacije u sektoru agro i gastro turizma kao temelj za pametan i održiv rast regije.

Uz ovaj glavni cilj, projekt namjerava doprinijeti većoj zapošljivosti studenata i smanjivanju jaza kompetencija studenata između onih koje stječu formalnim obrazovanjem na sveučilištima i onih koje poslodavci traže u realnom sektoru.


2018 foofbiz 1

2018 foofbiz 2