Ispis

Održan prvi sastanak projekta FOST INNO

.

Prvi sastanak projekta FOST INNO – Fostering tourism innovation system in Adriatic-Ionian Region (Sustav poticanja inovacija u turizmu Jadransko-jonske regije) održan je 18. i 19. siječnja 2018. u Opatiji.

Projekt je vrijedan ukupno 1,27 milijuna eura, a riječ je o EU projektu u sklopu programa INTERREG V-B Jadransko-jonska suradnja (Adrion) 2014. ‒ 2020. u kojemu sudjeluje osam partnera iz šest zemalja. Domaćin skupa bio je Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, koji je vodeći partner na projektu.

Otvorenju sastanka, pored predstavnika svih projektnih partnera, prisustvovale su i direktorica Turističke zajednice Kvarnera dr. sc. Irena Peršić Živadinov i dekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana. Opći cilj projekta je poboljšanje konkurentnosti jadransko-jonskog područja uz povećanje inovacijskih kapaciteta održivoga turizma. U okviru projekta planira se uspostava i razvoj međunarodnoga centra za transfer znanja i inovacija u turizmu jadransko-jonske regije. Zajednički izazovi programskoga područja, kao što su produljenje turističke sezone i poboljšanje kvalitete turističkih proizvoda i doživljaja, rješavat će se u skladu s načelima dugoročne održivosti turističkoga razvoja.

Voditeljica FOST INNO projekta je prodekanica za znanstvenu i stručnu djelatnost prof. dr. sc. Helga Maškarin Ribarić, dok je doc. dr. sc. Daniela Soldić Frleta voditeljica aktivnosti na razini Fakulteta.