Ispis

Studenti FMTU-a na terenskoj nastavi u Gradu Opatija

.

Gradonačelnik grada Opatije gosp. Ivo Dujmić primio je 05. prosinca 2017.g. studente druge godine Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu te u Vijećnici Grada održao predavanje o lokalnoj samoupravi i upravljanju gradom. Predavanje je organizirano u sklopu kolegija Urbana ekonomija čiji je nositelj izv. prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić gdje se studenti upoznaju sa ulogom gradova u ostvarivanju gospodarskih odnosno turističkih funkcija.

U sklopu svog izlaganja, gradonačelnik je analizirao sadašnju poziciju Grada Opatije, ovlasti i zadaće gradonačelnika, te poručio studentima da se samo upornim i zajedničkim radom dolazi do postavljenih ciljeva. Naglasio je dobru suradnju sa Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu što je rezultiralo brojnim projektima poput: Strategija razvoja grada Opatije do 2020. godine, Destinacijski akcijski plan, učenje kineskog jezika, zajedničko sudjelovanje na EU projektima itd.

Gradonačelnik je završio svoje izlaganje sa nizom budućih projekata koji se planiraju na području Grada Opatije. Na kraju predavanja gradonačelnik je sa zadovoljstvom odgovarao na pitanja studenata.

Posjeta studenata obilježena je zajedničkom fotografijom.

2017 posjet grad opatija