Ispis

Objavljen je zbornik radova konferencije ToSEE 2017.

.

Obavještavamo vas da je objavljen zbornik radova konferencije ToSEE 2017!

Zbornik je dostupan u elektroničkom obliku na stranicama Fakulteta, a u papirnatom obliku ga možete posuditi u našoj knjižnici.