Ispis

Novi ciklus znanstvenih projekata uz potporu Sveučilišta u Rijeci

.

Na Fakultetu su 2. listopada potpisani ugovori o financiranju šest novih znanstvenih projekata uz potporu Sveučilišta u Rijeci.

Projekti odobreni ove godine i njihovi voditelji su:

R. br.

Naziv znanstvenog projekta

Voditelj tima

1.

KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE U INOVIRANJU LANCA VRIJEDNOSTI TURISTIČKIH DESTINACIJA

dr. sc. Elena Rudan, docentica

2.

UPRAVLJANJE RIZICIMA U HOTELSKOJ INDUSTRIJI

dr. sc. Goran Karanović, docent

3.

NOVI PRISTUPI U MJERENJU DOŽIVLJAJA POSJETITELJA U TURISTIČKOJ DESTINACIJI

dr. sc. Suzana Marković, redovita profesorica

4.

PRIMJENA UMJETNIH NEURONSKIH MREŽA U ANALIZIRANJU TURIZMA

dr. sc. Maja Mamula, docentica

5.

GLAMPING – ČIMBENIK KVALITETE KAMPOVA

dr. sc. Ines Milohnić, izvanredna profesorica

6.

HRVATSKA KAO VIRTUALNA TURISTIČKA DESTINACIJA: LINGVISTIČKA I ANALIZA OSJEĆAJA

dr.sc. Brigita Bosnar-Valković, docentica

2017-projekti-uniri