Ispis

Izbor rektora za mandatno razdoblje 2017. - 2021. godine

.

Sukladno Odluci Senata objavljena je lista i program rada kandidata za izbor rektora.

Odlukom Senata Sveučilišta u Rijeci s 99. sjednice održane 20. prosinca 2016. otvoren je postupak za izbor rektora Sveučilišta u Rijeci za mandatno razdoblje 2017. - 2021.

Na sjednici Senata održanoj 27. siječnja 2017. utvrđena je lista kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor rektora Sveučilišta u Rijeci za mandatno razdoblje od 2017. do 2021. godine, kako slijedi:

1. prof. dr. sc. Zlatan Car  (PROGRAM RADA)
2. prof. dr. sc. Serđo Kos  (PROGRAM RADA)
3. prof. dr. sc. Amir Muzur  (PROGRAM RADA)
4. prof. dr. sc. Nevenka Ožanić  (PROGRAM RADA)
5. prof. dr. sc. Jože Perić  (PROGRAM RADA)
6. prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija  (PROGRAM RADA)