Ispis

20. obljetnica časopisa Tourism and Hospitality Management

.

Dana 22. veljače 2016. god. na FMTU-u svečano je obilježeno dvadeset godina kontinuiranoga izlaženja znanstvenoga časopisa Tourism and Hospitality Management.

Od samog početka izlaženja Tourism and Hospitality Management ima obilježja znanstvenoga časopisa s međunarodnim uredničkim odborom i renomiranim međunarodnim timom recenzenata.

Časopis danas predstavlja renomirani međunarodni, multidisciplinarni časopis, u kojem se objavljuju istraživanja iz područja turizma i hotelijerstva.

Časopis se distribuira mnogobrojnim inozemnim institucijama, ima široki krug korisnika te predstavlja danas jedan od vodećih znanstvenih časopisa u području turizma i hotelskog menadžmenta u jugoistočnoj Europi.

Zauzima prominentnu ulogu u doprinosu razvoju teorije i prakse turističkoga i hotelskoga menadžmenta.