Ispis

Potpisan Ugovor o nabavi usluge izrade Strateškog plana razvoja turizma Kvarnera sa Strateškim i operativnim marketing planom 2016.-2020.

.

Dana 08. ožujka u sjedištu Primorsko-goranske županije župan Zlatko Komadina, dekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Dora Smolčić Jurdana i ravnateljica Instituta za turizam Sanda Čorak potpisali su Ugovor o nabavi usluge izrade Strateškog plana razvoja turizma Kvarnera sa Strateškim i operativnim marketing planom 2016.-2020.

Cilj dokumenta je uspostaviti dugoročni strateški razvojni i marketinški okvir kroz akcijski plan razvojnih aktivnosti i mjera, s naglaskom na povećanje broja dolazaka turista u pred- i podsezoni, jačanje snage i ugleda regionalnog i destinacijskih brendova Kvarnera do 2020. godine, udvostručenje broja dolazaka turista i turističke potrošnje u Gorskom kotaru, stvaranje premium prijedloga vrijednosti i povećanje dnevne potrošnje turista te osiguravanje preduvjeta za dolaske turista do subregionalnih destinacija.

Težnja je da se u narednom dugoročnom razdoblju od 2016. do 2020. godine osigura daljnji društveno, prostorno i gospodarski održiv razvoj turizma, razvoj konkurentne destinacije, isplativoga turističkog proizvoda i rast standarda stanovništva, ali isto tako, da se potakne razvoj turizma kao glavnog pokretača razvoja drugih, komplementarnih djelatnosti. 

Dekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Dora Smolčić Jurdana  kao posebnu vrijednost zajedničkog rada na ovom projektu istaknula je to što će u njega biti ugrađena sva njihova prethodna znanja i istraživanja koja su provedena na Fakultetu i u Institutu za turizam. Također, spomenula je i veliki značaj turističkih djelatnika na terenu koje poziva na aktivnu interakciju i pomoć budući da je riječ o zajedničkom dokumentu.