Ispis

Raspored nastave

Kratice u rasporedu označavaju:

HB - Hotel Bristol (blizu središta Lovrana)
HE - Hotel Excelsior (blizu središta Lovrana)

MUT - smjer Menadžment u turizmu
MUH - smjer Menadžment u hotelijerstvu
MOR - Menadžment održivog razvoja - preddiplomski sveučilišni studij 

LJETNI SEMESTAR 2017./2018.

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ 4. GODINA

Nastava za 4. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija održava se u razdoblju od 5.2.2018. do 9.3.2018..

REDOVITI STUDIJ

pdf4. godina Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu
pdf4. godina Menadžment održivog razvoja

pdfRaspored 2. kolokvija za redovite studente preddiplomskih studija 4. godina

IZVANREDNI STUDIJ - OPATIJA 

pdf4. godina Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu
pdf4. godina Menadžment održivog razvoja

pdfRaspored 2. kolokvija za izvanredne studente preddiplomskih studija u Opatiji 4. godina

IZVANREDNI STUDIJ - ZABOK 

pdf4. godina Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu

pdfRaspored 2. kolokvija za izvanredne studente preddiplomskog studija u SC Zabok 4. godina

 __________________________________________________________________________________

REDOVITI STUDIJ

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ

pdf1. godina Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu
pdf1. godina Menadžment održivog razvoja
pdf2. godina Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu
pdf2. godina Menadžment održivog razvoja
pdf3. godina Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu
pdf3. godina Menadžment održivog razvoja

 DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI

pdfMarketing u turizmu
pdfMenadžment u turizmu
pdfMenadžment u hotelijerstvu
pdfOdrživi razvoj turizma


IZVANREDNI STUDIJ - OPATIJA 

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ

 

Obavještavamo Vas da će se predavanja u ljetnom semestru, koja se prema rasporedu trebaju održati u hotelu Bristol, u terminima od 18. travnja 2018. do 30. svibnja 2018. održavati u hotelu Excelsior.

pdf1. godina Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu
pdf1. godina Menadžment održivog razvoja
pdf2. godina Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu
pdf2. godina Menadžment održivog razvoja
pdf3. godina Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu
pdf3. godina Menadžment održivog razvoja

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI

pdfMarketing u turizmu
pdfMenadžment u turizmu
pdfMenadžment u hotelijerstvu
pdfOdrživi razvoj turizma

IZVANREDNI STUDIJ - ZABOK

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ

pdf1. godina
pdf2. godina
pdf3. godina

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ

pdfMarketing u turizmu
pdfMenadžment u turizmu
pdfMenadžment u hotelijerstvu
pdfOdrživi razvoj turizma

ERASMUS 2017/2018

pdfLectures for Erasmus / Ceepus Students Summer Semester 2017-2018

 

__________________________________________________________________________________


ZIMSKI SEMESTAR 2017./2018.

REDOVITI STUDIJ

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ

pdf1. godina Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu
pdf1. godina Menadžment održivog razvoja
pdf2. godina Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu
pdf2. godina Menadžment održivog razvoja
pdf3. godina Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu
pdf3. godina Menadžment održivog razvoja
pdf4. godina Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu
pdf4. godina Menadžment održivog razvoja

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI

pdfMarketing u turizmu
pdfMenadžment u turizmu
pdfMenadžment u hotelijerstvu
pdfOdrživi razvoj turizma

IZVANREDNI STUDIJ - OPATIJA 

 OBAVIJESTI:

1. Obavještavaju se studenti da se odgađa predavanje iz kolegija Drugi strani jezik A2 – francuski i Francais Gastronomique koje se prema rasporedu treba održati u Zaboku 10. listopada 2017. Nadoknada predavanja će se održati prema objavljenom rasporedu i to u Zaboku 31. listopada u terminima konzultativne nastave.

2. Obavještavaju se studenti da će se predavanje iz kolegija Drugi strani jezik A2 – francuski i Francais Gastronomique za koje je bila predviđena odgoda, ipak održati u petak, 20. listopada 2017. godine prema objavljenom rasporedu predavanja.

3. Obavještavaju se studenti I. godine preddiplomskih sveučilišnih studija upisani na izvanredni studij u Opatiji da će se uvodni sat, na kojem će Uprava Fakulteta poželjeti dobrodošlicu studentima, održati u utorak, 10. listopada 2017. godine u 15,30 sati u dvorani 1 na Fakultetu. Molimo studente upisane na sve smjerove studijskih programa da prisustvuju navedenom satu.

Nastava za I. godinu u SC Zabok počinje 10. listopada 2017. prema objavljenom rasporedu.
Uvodni sat za studente I. godine studija upisane u SC Zabok održat će se u srijedu, 11. listopada 2017.

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ

pdf1. godina Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu
pdf1. godina Menadžment održivog razvoja
pdf2. godina Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu
pdf2. godina Menadžment održivog razvoja
pdf3. godina Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu
pdf3. godina Menadžment održivog razvoja
pdf4. godina Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu
pdf4. godina Menadžment održivog razvoja


 DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ

pdfMarketing u turizmu
pdfMenadžment u turizmu
pdfMenadžment u hotelijerstvu
pdfOdrživi razvoj turizma

 

IZVANREDAN STUDIJ - ZABOK

OBAVIJESTI:

1. Obavještavaju se studenti da se odgađa predavanje iz kolegija Drugi strani jezik A2 – francuski i Francais Gastronomique koje se prema rasporedu treba održati u Zaboku 10. listopada 2017. Nadoknada predavanja će se održati prema objavljenom rasporedu i to u Zaboku 31. listopada u terminima konzultativne nastave. 

2. Nastava za I. godinu studija u SC Zabok počinje 10. listopada 2017. prema objavljenom rasporedu. Uvodni sat za studente I. godine studija upisane u SC Zabok održat će se u srijedu, 11. listopada 2017.

 

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ

pdf1. godina
pdf2. godina
pdf3. godina
pdf4. godina
 

 DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ

pdfMarketing u turizmu
pdfMenadžment u turizmu
pdfMenadžment u hotelijerstvu
pdfOdrživi razvoj turizma


 ERASMUS 2017/2018

pdfLectures for Erasmus / Ceepus students Winter semester 2017-2018