Ispis

Menadžment održivog razvoja

Fakultet za  menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji kao jedina ustanova u Republici Hrvatskoj, koja je u potpunosti orijentirana na edukaciju i znanstveni razvoj kadrova u području  turizma i ugostiteljstva a koji moraju poznavati, provoditi i unapređivati održivi razvoj izvodi Preddiplomski sveučilišni studij "Menadžment održivog razvoja" (4 godine - 240 ECTS). 

  • Trajanje studija: osam semestara (četiri godine studija).
  • ECTS bodovi: 240 ECTS
  • Preddiplomski sveučilišni studij izvodi se  na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji  kao:
    • redoviti studij ili
    • izvanredni studij.

Pravo upisa na preddiplomski sveučilišni studij imaju kandidati koji su završili četverogodišnju srednju školu, položili državnu maturu i stekli uvjete za upis u prvu godinu studija.

Po završetku preddiplomskog sveučilišnog studija polaznik stječe akademski naziv: sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije - kratica: univ. bacc. oec. (240 ECTS).