Ispis

Kolegiji

 

GODINA SYLLABUS KOLEGIJA DETALJAN IZVEDBENI PLAN NASTAVE
1 Informatika
1 Makroekonomija Makroekonomija - DINP
1 Matematika
1 Menadžment Menadžment - DINP
1 Mikroekonomija
1 Održivi razvoj u sustavu znanosti
1 Promet u turizmu Promet u turizmu - DINP
1 Prvi strani jezik B1 - Engleski Prvi strani jezik B1 - Engleski - DINP
1 Prvi strani jezik B1 - Njemački Prvi strani jezik B1 - Njemački - DINP
1 Specifični oblici turizma Specifični oblici turizma - DINP
1 Statistika
1 Tjelesna i zdravstvena kultura
2 Drugi strani jezik A1 - Francuski Drugi strani jezik A1 - Francuski - DINP
2 Drugi strani jezik A1 - Njemački Drugi strani jezik A1 - Njemački - DINP
2 Drugi strani jezik A1 - Talijanski Drugi strani jezik A1 - Talijanski - DINP
2 Ekonomika okoliša
2 Marketing Marketing - DINP
2 Menadžment kvalitete
2 Menadžment održivog razvoja Menadžment održivog razvoja - DINP
2 Menadžment znanja Menadžment znanja - DINP
2 Održivi razvoj turizma Održivi razvoj turizma - DINP
2  Prvi strani jezik B2 - Engleski
2 Prvi strani jezik B2 - Njemački
2 Prvi strani jezik B2 - Talijanski
2 Računovodstvo
2 Urbana ekonomija
3 Croatia as a Tourist Destination Croatia as a Tourist Destination - DINP
3 Drugi strani jezik A2 - Engleski
3 Drugi strani jezik A2 - Francuski
3 Drugi strani jezik A2 - Njemački
3 Drugi strani jezik A2 - Talijanski
3 Financijska matematika Financijska matematika - DINP
3 Financijski menadžment Financijski menadžment - DINP
3 Français gastronomique
3 Gospodarenje energijom u turizmu Gospodarenje energijom u turizmu - DIPN
3 Health tourism
3 Javne financije
3 Kroatien als Tourismusdestination Kroatien als Tourismusdestination DINP
3 La Croazia come destinazione turistica La Croazia come destinazione turistica - DINP
3 Marketing održivog razvoja Marketing održivog razvoja - DIPN
3 Marketing u hotelijerstvu
3 Međunarodne financije
3 Menadžment ciljeva i vremena
3 Menadžment ljudskog kapitala Menadžment ljudskog kapitala - DINP
3 Menadžment sporta u turizmu Menadžment sporta u turizmu - DINP
3 Menadžment turističke destinacije
3 Odnosi s javnošću i protokol Odnosi s javnošću i protokol - DINP
3 Poslovni turizam
3 Sigurnost informacijskih sustava
3 Treći strani jezik u turizmu (A1/A2) - Talijanski Treći strani jezik u turizmu (A1/A2) - Talijanski - DINP
3 Trgovačko pravo Trgovačko pravo - DINP
3 Turizam i atrakcije
4 Aktuarska matematika Aktuarska matematika - DINP
4 Cost-benefit analiza Cost-benefit analiza - DINP
4 Ekonomika Europe
4 Elementi kombinatorike i vjerojatnosti
4 Etika i društvena odgovornost Etika i društvena odgovornost - DINP
4 Financijska efikasnost razvojnog programa
4 Financiranje zaštite okoliša
4 Glagoljski spomenici u turističkim itinerarima
Glagoljski spomenici u turističkim itinerarima - DINP
4 Integrirani sustavi upravljanja Integrirani sustavi upravljanja - DINP
4 Istraživanje zadovoljstva klijenta Istraživanje zadovoljstva klijenta - DINP
4 Kontroling
4 Međunarodna ekonomija
4 Menadžerska ekonomija Menadžerska ekonomija - DINP
4 Menadžment kampova
4 Menadžment malih i srednjih poduzeća Menadžment malih i srednjih poduzeća - DINP
4 Menadžment prometa u turističkoj destinaciji
4 Patrimoine culturel croate
4 Planiranje događaja Planiranje događaja - DINP
4 Poduzetništvo i menadžment usluga
4 Principi i praksa turizma i hotelijerstva Principi i praksa turizma i hotelijerstva - DINP
4 Računovodstvo odgovornosti hotela Računovodstvo odgovornosti hotela - DINP
4 Računovodstvo okoliša
4 Računovodstvo SME
4 Strategija razvoja i poslovna politika
4 Stručna praksa  Stručna praksa - DINP