Ispis

Upisi studenata

 

Upisi na diplomski sveučilišni studij održat će se:

 

24. 09. 2018.  

na Fakultetu u Opatiji 

(Ika, Primorska 42)

prema rasporedu :

 

 

Prioritet pri upisu smjera na studijima Menadžment u turizmu i Menadžment u hotelijerstvu imaju pristupnici s većim postotkom ishoda učenja odnosno većom brojčanom ocjenom iskazanom na rang listi do popunjenja upisne kvote na smjeru.


LISTA KANDIDATA ZA UPIS NA REDOVAN STUDIJ

 

REDOVITI  studenti i strani državljani – PREDAVAONA I  (prizemlje):

 

u  10,00  sati

pristupnici od rednog 1 -  broja  na popisu za redoviti studij

u 12,00  sati

pristupnici od rednog broja... do kraja popisa za redoviti studij

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 LISTA KANDIDATA ZA UPIS NA IZVANREDAN STUDIJ

 

IZVANREDNI   studenti  – PREDAVAONA III  (1. kat):

 

u 10,00  sati

pristupnici od rednog broja 1 -  na popisu za izvanredan studij

u 12,00  sati

pristupnici od rednog broja ... do kraja popisa za izvanredan studij


DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS (ukoliko nisu predani prilikom prijave na studij):

1. Jedna fotografija veličine 25 x 30 mm (u dvorani će se obaviti skeniranje fotografije radi izrade smart X kartice)

2. Preslika osobne iskaznice i dokument iz kojeg se može pročitati OIB pristupnika
U svrhu ostvarivanja prava na studentsku prehranu pristupnici moraju priložiti: 
- potvrdu o prebivalištu za studenta čije je prebivalište izvan županije u kojoj je sjedište visokog učilišta ili čije je prebivalište unutar županije u kojoj je sjedište visokog učilišta, ali se studentu priznaje viša razina prava radi geografskih i prometnih osobitosti prebivališta (priznaju se elektronički zapisi izdani putem sustava e-Građani) 
- rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora za vrhunskog sportaša s prebivalištem izvan županije u kojoj je sjedište visokog učilišta

3. Rodni list odnosno izvadak iz matične knjige rođenih (priznaju se elektronički zapisi izdani putem sustava e-Građani)

4. Domovnica  

5. Priznanica o uplati participacije (školarine) za studente koji se upisuju u statusu «izvanredni student» ili «stranac». Ukoliko se koristi kredit,  dostavlja se potvrda banke o izvršenoj uplati. Iznos participacije (školarine) molimo uplatiti prije upisa na IBAN visokog učilišta!

6. Priznanica o uplati troškova upisa u iznosu od 330,00 kn (iznos ne obuhvaća osiguranje studenta)

7. Komplet upisnog materijala koji se preuzima na Fakultetu:
- Upisni list 
- Prijavni list 
- Ugovor o studiranju  (2 primjerka).

8. Strani državljani kod upisa moraju priložiti uvjerenje o osobnom identifikacijskom broju (OIB) za strance koje izdaje Ministarstvo financija, Porezna uprava - Područni ured Rijeka, Ispostava Rijeka (Riva 10, Rijeka).


Puni iznos participacije za upis u I. godinu  diplomskog sveučilišnog studija u 2018./2019. akademskoj godini  iznosi  5.500,00 kn.

Participacija redovitih studenta koji će u akad. god. 2018./2019. po prvi puta upisati u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci podmiruje se iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Studenti strani državljani (ako međudržavnim ugovorom nije drukčije utvrđeno) koji će studirati u statusu redovitog studenta, plaćaju školarinu u iznosu od 16.500,00 kn.

Izvanredni studenti (Opatija i SC Zabok)  plaćaju puni iznos participacije – 5.500,00 kn uvećan za troškove upisa u iznosu od 330,00 kn.

Pored iznosa participacije (školarine) studenti koji će se opredijeliti za pohađanje nastave u Studijskom centru Zabok uplaćuju i troškove organizacije izvođenja nastave Pučkom otvorenom učilištu Zabok u iznosu od 1.800,00 kn.

Izvanredni studenti -  hrvatski branitelji iz Domovinskograta, HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata),  djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata, djeca 100%-tnih HRVI iz Domovinskog rata I. skupine te osobe s 60%-tnim i većim tjelesnim oštećenjem (invaliditetom) plaćaju školarinu uvisini od  50%  iznosa školarine utvrđene za izvanredne studente – 2.750,00 kn.

IBAN I POZIV NA BROJ:

Iznos participacije-školarine  i troškova upisa uplaćuje se na račun visokog učilišta i to:

1. Troškovi upisa – 330,00 Kn 

Primatelj: FAKULTET ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU, OPATIJA
IBAN: HR1323600001101496052 

Poziv na broj: 6593 – OIB studenta

2. Školarina

-       izvanredni  student : plaća puni iznos participacije (školarine): 5.500,00 kn (91,67 kn za 1 ECTS bod)  +  330,00 Kn  (troškovi upisa) – plaćanje jednokratno prilikom upisa:

-      student strani državljanin - školarina: 16.500,00 Kn   +  330,00 Kn (troškovi upisa)  - plaćanje jednokratno prilikom upisa:

Primatelj: FAKULTET ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU, OPATIJA

IBAN: HR1323600001101496052 
Poziv na broj : 29205 - OIB studenta

3. Pored iznosa participacije (školarine) kandidat u Studijskom centru Zabok uplaćuje na ime troškova organizacije izvođenja nastave iznos u visini od 1.800,00 kn.

Primatelj: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE, Zabok, Kumrovečka 8
IBAN HR7623600001101267065
Poziv na broj: OIB studenta

Opis: trošak organizacije izvođenja studija u ak. god. 2018./2019.                                                      

NAPOMENA:

Molimo kandidate da iznos participacije (školarine) i troškove upisa uplate na račun visokog učilišta prije upisa te priznanicu dostave uz ostale dokumente za upis.