Ispis

Razredbeni postupak

Za svaki pojedini studij kreira se rang-lista temeljena na postotku ishoda učenja i prosjeku ocjena pristupnika postignutom na završenom odgovarajućem studiju.

Poredak na rang listi studija odredit će se prema sljedećim prioritetima:

1.Kandidati koji su završili preddiplomski sveučilišni studij ekonomske grupacije (240 ECTS) kao i kandidati koji su završili Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu (Razlikovni program) na FMTU imaju u dopunskoj ispravi o studiju iskazan ukupni prosječni postotak usvojenog znanja, vještina i kompetencija, te jedinstvenu klasifikaciju kvalifikacije (klasifikacija časti).

2.Kandidati koji su završili preddiplomski sveučilišni studij ekonomske grupacije (240 ECTS) i imaju u dopunskoj ispravi o studiju iskazan ishod učenja samo prosječnom brojčanom ocjenom.

Razredbeni prag određen je upisnom kvotom studija.

Na diplomske sveučilišne studije ne može se upisati kandidat sa stručnog studija.