Ispis

Održivi razvoj turizma

 O studiju

 

Studentima se pruža mogućnost da po završetku preddiplomskog sveučilišnog studija na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu nastave studij upisom na jedan od diplomska sveučilišna studija (60 ECTS bodova):

  • Trajanje studija: 2 semestara (jedna godina studija).
  • ECTS bodovi: 300 ECTS
  • Diplomski sveučilišni studiji izvode se  na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji  kao:
    • redoviti studiji ili
    • izvanredni studiji

Po završetku diplomskog sveučilišnog studija polaznik stječe akademski naziv:  magistar/magistra ekonomije - kratica: mag. oec. ( 300 ECTS).

Studijski program Održivi razvoj turizma oblikovan je slijedom koncepcije koju promovira Svjetska turistička organizacija (UNWTO) i UNESCO-ov odbor za svjetsku turističku baštinu. Primjena načela održivog razvoja u turizmu je utoliko značajnija, što se radi o djelatnosti koja bilježi ubrzani rast na nacionalnom i međunarodnom planu. Navedena su polazišta implementirana u stukturu nastavnog plana i programa koji je orijentiran obrazovanju budućih menadžera u turizmu, ugostiteljstvu, hotelijerstvu i javnom sektoru, kojima se kroz različite nastavne sadržaje nudi sagledavanje temeljnih ekonomskih znanja u ravnoteži sa znanjima o zaštiti i unapređenju okoliša, te načelima uravnoteženog društvenog razvoja. Po završetku studijskog programa Održivi razvoj turizma otvorene su mogućnosti za zapošljavanje, a znanja ove vrste nezaobilazna su u svim sferama turistčke ponude, od bazne do nadgradnje.