Ispis

Menadžment u turizmu

 O studiju

 

Studentima se pruža mogućnost da po završetku preddiplomskog sveučilišnog studija na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu nastave studij upisom na jedan od diplomska sveučilišna studija (60 ECTS bodova):

  • Trajanje studija: 2 semestara (jedna godina studija).
  • ECTS bodovi: 300 ECTS
  • Diplomski sveučilišni studiji izvode se  na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji  kao:
    • redoviti studiji ili
    • izvanredni studiji

Po završetku diplomskog sveučilišnog studija polaznik stječe akademski naziv:  magistar/magistra ekonomije - kratica: mag. oec. ( 300 ECTS).

 Studijski program Menadžment u turizmu oblikovan je uz uvažavanje trendova na turističkom tržištu i odrednica Svjetske turističke organizacije (UNWTO). Poseban je naglasak stavljen na selektivne oblike turizma i njihovu ulogu u globalnim razmjerima te razvoju i ulozi turizma u svjetskoj ekonomiji. Naglasak je na približavanju nastavnih sadržaja novoj turističkoj politici, a u cilju stvaranja temelja za osiguranje konkuretne prednosti turističke ponude turističkih destinacija i turističke ponude u RH u skladu sa svjetskim trendovima. U tu svrhu su programski sadržaji značajno obojeni specifičnostima turističke djelatnosti sukladno suvremenim trendovima razvoja turizma. Po završetku diplomskog studija Menadžment u turizmu otvorene su mogućnosti za zapošljavanje, budući da je program studija koncipiran na način da osigurava relevantna i specifična znanja, vještine i kompetencije iz područja turizma i vođenja turističke politike.