Ispis

Menadžment u hotelijerstvu

O studiju

 

Studentima se pruža mogućnost da po završetku preddiplomskog sveučilišnog studija na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu nastave studij upisom na jedan od diplomska sveučilišna studija (60 ECTS bodova):

  • Trajanje studija: 2 semestara (jedna godina studija).
  • ECTS bodovi: 300 ECTS
  • Diplomski sveučilišni studiji izvode se  na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji  kao:
    • redoviti studiji ili
    • izvanredni studiji

Po završetku diplomskog sveučilišnog studija polaznik stječe akademski naziv:  magistar/magistra ekonomije - kratica: mag. oec. ( 300 ECTS).

Studijski program Menadžment u hotelijerstvu posljedica je nastojanja da se sadržaj obrazovanja budućih menadžera u ovoj grani djelatnosti prilagodi suvremenim trendovima i tehnološkim inovacijama u hotelijerstvu, uz uvažavanje globalizacijskih procesa, novih organizacijskih formi te drugačijim odnosima u strukturi ponude i potražnje na ciljnom turističkom tržištu. Poseban je naglasak stavljen na one programske sadržaje koji se odnose na specifične zahtjeve koji se postavljaju pred hotelijerstvo, vodeći računa o specifičnostima hotelskih korporacija, lanaca hotela, ali i malih hotela koji postaju sve značajniji u turističkoj ponudi.

Po završetku diplomskog studija Menadžment u hotelijerstvu otvorene su mogućnosti zapošljavanja u hotelijerstvu Hrvatske, kao djelatnosti u usponu budući da je program studija koncipiran na način da osigurava relevantna znanja, vještine i kompetencije za obavljanje različitih poslova u hotelijerstvu, s prvenstvenom orijentacijom na menadžerske poslove u prodaji, domaćinstvu, gastronomiji, restoraterstvu te pružanju ostalih turističkih usluga hotela.