Ispis

Marketing u turizmu

 O studiju

 

Studentima se pruža mogućnost da po završetku preddiplomskog sveučilišnog studija na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu nastave studij upisom na jedan od diplomska sveučilišna studija (60 ECTS bodova):

  • Trajanje studija: 2 semestara (jedna godina studija).
  • ECTS bodovi: 300 ECTS
  • Diplomski sveučilišni studiji izvode se  na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji  kao:
    • redoviti studiji ili
    • izvanredni studiji

Po završetku diplomskog sveučilišnog studija polaznik stječe akademski naziv:  magistar/magistra ekonomije - kratica: mag. oec. ( 300 ECTS).

 Studijski program Marketing u turizmu oblikovan je sa svrhom da se studentima ponude oni nastavni sadržaji, koji će osigurati kvalitetnije komuniciranje sa turističkim tržištem, na način da turistički proizvod nađe put do kupca, da se uspješno valorizira i osigura poslovnom sustavu ili destinaciji bolju poziciju u odnosu na konkurenciju.

Program je orijentiran obrazovanju budućih menadžera u turizmu, ugostiteljstvu, hotelijerstvu i javnom sektoru. Naglasak je na razvoju specifičnih znanja, vještina i kompetencija iz područja marketinga u turizmu.

Kako do sada nije bilo takvog profila obrazovanja, potreba za ovom strukturom kadrova postoji, a time i mogućnost zapošljavanja budući se ovaj program razlikuje od srodnih programa općeg tipa usmjeravajući se na specifičnosti marketinga u turizmu.