Ispis

Važni datumi

U 2017./2018. akademskoj godini prijave za upis na diplomske studije neće se provoditi elektroničkim putem (centralizirano) već će cjelokupni postupak prijava, razredbeni postupak i upise na diplomske studije, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu provodit samostalno!

Prijave pristupnika i upisi studenata na DIPLOMSKE sveučilišne studije (60 ECTS):

1. MARKETING U TURIZMU
2. MENADŽMENT U TURIZMU
3. MENADŽMENT U HOTELIJERSTVU
4. ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA

održavaju se prema sljedećem rasporedu: 

 

Prijave pristupnika:

 3.07.2017. do 21.07.2017. od 12,00 do 14,00 sati

1.09.2017. do 8.09.2017. od 12,00 do 14,00 sati

(predaja  dokumentacije za upis na šalteru Ureda za studente na Fakultetu,
Opatija, Naselje Ika,  Primorska 42, p.p. 97) i u studijskom centru Zabok, Upravna zgrada "Regeneracije", Ksavera Gjalskog 4. Zabok

 Rang lista uspješnosti pristupnika:

21.09.2017.

www.fthm.uniri.hr

Upisi studenata:

25.09.2017.  

na Fakultetu u Opatiji,
Naselje Ika, Primorska 42 
prema rasporedu koji će biti objavljen na

www.fthm.uniri.hr 

 

 

pdfNATJEČAJ za upis studenata u I. godinu diplomskih studija u 2017.-2018. akademskoj godini