Ispis

Važni datumi

Prijava kandidata i upisi na program cjeloživotnog učenja u trajanju od jedne akademske godine za stjecanje stručnog naziva: „Hotelska domaćica“ održava se  prema sljedećem rasporedu:

Prijave kandidata:

do kraja veljače 2017. godine

(predaja prijavnog lista i dokumentacije za upis osobno na Fakultet Tajnici programa ili poštom na adresu. Primorska 42, p.p. 97, Naselje Ika, 51410 Opatija)


Upisi kandidata:

01.09.2017. – 29.09.2017.


Početak nastavnog programa:

02. listopada 2017.